Blog

Predaj zadĺžených a problémových nehnuteľností.

Na trhu nehnuteľností sa mnohokrát objavia na predaj nehnuteľnoti, ktoré sú zadĺžené, problémové alebo aj kombinácia oboch, patria sem:,,,

Daň pri predaji darovanej nehnuteľnosti

Príjem z  predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej darovaním ak daňovník - predávajúci predá,,,

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie

Notár zisťuje v dedičskom konaní hodnotu majetku poručiteľa. Postupuje v súlade s ustanovením § 200 ods. 2 Civilného mimosporového,,,