DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Medzi doplnkové služby patria  služby spojené  so zastupovaním klientov  v  sporových konaniach. Jedná sa o zastupovanie v dražobných a exekučných konaniach, zastupovanie vo vzťahu k finančným inštitúciam (bankové domy, nebankové spoločnosti), taktiež sem patrí zastupovanie klientov v súdnom konaní (v prípade potreby razantnejších krokov na ochranu práv spotrebiteľa). Viac informácií o tejto službe, pre koho je určená a kedy ju využiť sa dočítate v našom blogu TU.

TOP PONUKY