DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Medzi doplnkové služby patria  služby spojené  so zastupovaním klientov - spotrebiteľov  v  sporových konaniach. Jedná sa o zastupovanie v dražobných a exekučných konaniach, zastupovanie vo vzťahu k finančným inštitúciam (bankové domy, nebankové spoločnosti),  ako aj zastupovanie klientov vo vzťahu  k realitným kanceláriiam v prípade nekalých obchodných praktík spojených  s neprijateľnými zmluvnými podmienkami, rezervačnými zálohami ako aj zmluvnými pokutami v zmluvných vzťahoch medzi realitnou kanceláriou a  spotrebiteľom.  Patrí sem  aj zastupovanie  klientov - spotrebiteľov v súdnych konaniach (v prípade potreby razantnejších krokov na ochranu práv spotrebiteľa) a to prostredníctvom externých advokátských kancelárií zaoberajúcich sa spotrebiteľským právom a ochranou spotrebiteľa. Viac informácií o tejto službe, pre koho je určená a kedy ju využiť sa dočítate v našom blogu TU.