SPOLUFINANCOVANIE KÚPY

Ako to funguje

Túto službu ponúkame pre našich klientov, ktorý  si u  našej realitnej kancelárii  objednajú službu AGENT KUPUJÚCEHO, vyberú nehnuteľnosť z ponuky našej realitnej kancelárie a využijú služby hypotekárneho centra  našej realitnej kancelárie.

Ak si objednáte v našej realitnej kancelárii  službu AGENT KUPUJÚCEHO a nájdme  vám nehnuteľnosť špecifikovanú presne  podľa vašich stanovených predstáv, požiadaviek  a kritérii a/alebo si vyberiete  nehnuteľnosť z ponuky našej realitnej kancelárie  a zároveň  sa s dôverou obrátite v otázke financovania nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na hypotekárne centrum našej realitnej kancelárie, pričom disponujete hotovosťou minimálne vo výške 50%  dohodnutej kúpnej ceny, tak zostávajúcich 50% zaplatíme za vás.  Spolu sa stávame podielovými spoluvlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti, pričom naša východisková pozícia pri  rokovaní  o predmetnej nehnuteľnosti, spôsobe realizácie realitného obchodu je pred jeho  výrazne lepšia.  Následne po zrealizovaní realitného obchodu, kedy vy už môžete pokojne bývať,  ste aj zapísaný na predmetnom liste vlastníctva,  dôjde k prefinancovaniu  zostávajúcej časti  nami zaplatenej kúpnej ceny  financujúcou hypotekárnou bankou.