DOFINACOVANIE HYPOTÉKY

Ako to funguje

V dnešnej prísnej dobe hypotekárneho financovania aj schválená hypotéka ešte automaticky neznamená, že sa vám vašu vysnívanú nehnuteľnosť podarí kúpiť, nakoľko banky financujú cez hypotekárny úver nehnuteľnosti len do výšky 70% až 90% z hodnoty nehnuteľností (90% je raritná výnimka). Už čerpanie hypotéku okolo 80% z hodnoty nehnuteľností je celkom reálny problém, pričom zostatok ceny sa financuje vlastnými zdrojmi žiadateľa, ktorými však nie každý disponuje, alebo spotrebiteľským úverom, ktorý však nie každý môže čerpať, nakoľko môže dôjsť k situácii (v praxi aj často dochádza), že žiadateľ, ktorý má schválenú hypotéku by čerpaním ďalšieho spotrebiteľského úveru prekročil svoju zadĺženosť (pod pojmom zadlženosť sa myslí celková suma úverov, vrátane hypotekárnych úverov, spotrebných úverov, kreditných kariet a povoleného prečerpania), ktorá by bola vyššia ako 8 násobok jeho ročného príjmu. Ak klient banky nedisponuje potrebnou hotovosťou, pričom hypotekárny úver je schválený, spotrebiteľský nie, nakoľko klient banky by už prekročil svoju zadĺženosť, tak sa realitný obchod nemôže zrealizovať.

Nakoľko disponujeme hotovosťou, tak našim klientom, ktorý kupujú nehnuteľnosť od nás, resp. z našej ponuky ponúkame financovanie tohto rozdielu  a to formou pôžičky, ktorá je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti.  Financovanie poskytujeme za veľmi výhodným podmienok - nikdy nie za väčší úrok a drahšie ako dofinacovanie z banky. V niektorých prípadoch  môže byť poskytnuté fiancovanie z našej strany a bezúročne.