• Blog
 •  
 • FÉROVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY - REALITY FÉROVO

FÉROVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY - REALITY FÉROVO

Sprostredkovanie predaja nehnuteľností realitnými kanceláriami je z pohľadu klienta ako predávajúceho jedna realitná služba, ktorá však z pohľadu väčšiny realitných kancelárií pozostáva z viacerých dielčích služieb. V našej realitnej kancelárii máme tieto jednotlivé služby rozdelené nasledovne:

 • prevzatie realitného obchodu,

 • prezentácia nehnuteľnosti,

 • obhliadky nehnuteľnosti,

 • doplnkové služby,

 • realitný a katastrálny servis.

ČO SÚ DOPLNKOVÉ SLUŽBY?

Mnohí klienti predávajú svoju nehnuteľnosť z dôvodu ťažkej životnej situácie do ktorej sa dostali. V praxi sa v drvivej väčšine jedná o prípady keď klienti predávajú nehnuteľnosť z dôvodu finančných problémov ako sú nesplácané úvery, exekučné konania, dražobné konania, dlhy na nájomnom, nekalé praktiky niektorých nebankových spoločností, prípadne akékoľvek iné právne úkony a kroky tretích strán, ktoré obmedzujú výkon vlastníckeho práva pri nakladaní s nehnuteľnosťou.

V menšej miere sa môže jednať o predaj nehnuteľností s problematickou vlastníckou štruktúrou, predaj problematických nehnuteľností po rozvodoch, dedictvách, predaj nevyporiadaných nehnuteľností, kde treba vyporiadať vlastnícku štruktúru a pripraviť nehnuteľnosť právne na predaj, prípadne predaj nehnuteľností kde ako predávajúci figuruje maloletý vlastník (vyžaduje sa súdom schválenie právneho úkonu).

Podstata služby spočíva v zastupovaní na základe plnej moci voči sporovým inštitúciam, pri zastupovaní a rokovaní s vlastníkmi o vyporiadaní vlastníckej štruktúry, taktiež zastupovanie partnerskou advokátskou kanceláriou v prípade súdneho konania. Vo veľkej miere je služba spojená aj s našou finančnou službou FÉROVÉ FINANCOVANIE, ktorú poskytujem našim klientom z našich vlastných zdrojov.

Doplnkové služby sa využívajú v drvivej väčšine pri sprostredkovaní predaja nehnuteľností, ale túto službu je u nás možné využiť aj samostatne a to aj mimo procesu sprostredkovania predaja nehnuteľností a to ako službu FEROVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY. Veľkou výhodou tejto služby od nás je, že túto službu poskytujeme pre našich klientov doslova „na kľúč“, to znamená v prípade ak sa naši klienti rozhodnú pre náš FÉROVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY zabezpečíme im dosiahnutie požadovaného výsledku aj bez akejkoľvek návštevy konkrétnej finančnej inštitúcie (banka, dražobná spoločnosť, nebankovka), exekútorského úradu, katastrálneho úradu, resp. firmy poskytujúcej služby spojené s užívaním nehnuteľností (správca, dodávatelia vody, plynu, elektriky,.....) – všetko vybavíme za našich klientov.

AKO TO FUNGUJE

Či už sa jedná o poskytnutie služby FEROVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY v rámci sprostredkovania predaja nehnuteľností alebo len samostatne mimo sprostredkovania predaja, tak postup v našej realitnej kancelárií je nasledovný:

Prevzatie prípadu – navštívime vás osobne, prípadne si dohodneme stretnutie u nás v kancelárii, prevezmeme od vás všetky podklady, ktorými disponujete (upovedomenie o exekučnom konaní, oznámenie o začatí výkonu záložného práva, oznámenie o dražbe, upomienky od správcu k predmetnej záležitosti,............) zaevidujeme a spracujeme vašu požiadavku na požadovaný výsledok, ktorý chcete dosiahnuť.

Analýza prípadu – každý prípad podrobíme individuálnej analýze, overíme skutočný právny stav nehnuteľnosti ako aj skutočný právny stav sporového konania podľa dodaných podkladov (exekúcia, dražba, dlh na nájomnom, nesplácaný úver, nevysporiadaná vlastnícka štruktúra,.....). Overíme zrealizovateľnosť požadovaného právneho úkonu za účelom dosiahnutia požadovaného výsledku. Ak je možné zrealizovať požadované  konanie, začneme s prípravou na zastupovanie v predmetnom sporovom konaní, v prípade potreby navrhneme iné pre vás výhodnejšie riešenie.

Zastupovanie v konaní – po dohode  a odsúhlasení navrhovaného riešenia, zabezpečíme plnú moc našu spoločnosť na zastupovanie v predmetnom konaní (exekučnom, dražobnom, vo vzťahu k správcovi, dodávateľom služieb,....), resp. v prípade potreby razantnejších krokov zabezpečíme plnú moc pre našu externú partnerskú advokátsku kanceláriu za účelom podania a začatia súdneho konania voči protistrane (predbežné opatrenie, schválenie právneho úkonu maloletým, vydanie bezdôvodného obohatenia, návrh na zastavenie exekučného konania, žaloba o neplatnosť dražby, určovacia žaloba o určenie vlastníckeho práva,........)

KOĽKO TO STOJÍ

Cenu za našu službu FÉROVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY nie je možné stanoviť vopred paušálne ako je to pri iných našich službách, nakoľko táto služba je individuálna a dohodnutá pre každý prípad individuálne. Cena je však vždy dohodnutá vopred a to pred podpisom plnej moci s prihliadnutím na závažnosť prípadu, cestovných nákladov a podľa približného počtu právnych úkon. Táto služba u nás zahŕňa všetko čo je s touto službou  spojené a popísané vyššie. Pričom v dohodnutej cene bude vždy pre vás zahrnuté:

 • prevzatie prípadu

 • analýza prípadu

 • príprava a v prípade potreby úradné overenie podpisov na plnej moci 

 • komunikácia s predmetnou inštitúciou (osobne, písomne, mailom, telefonicky)

 • rokovanie o vyjednaní lepších podmienok (odpustenie časti trovou, odpustenie penále, dohoda o splátkovom kalendári, odklad splátok,.....)

 • v prípade potreby podanie a začatia súdneho konania voči protistrane

 • súčinnosť a asistencia počas celého konania

Predávate zaťaženú nehnuteľnosť? Exekúcia, dlh na nájomnom, dražba, nesplácaný úver, maloletý vlastník, nevysporiadaná a prípadne problematická nehnuteľnosť – rozvod, dedičstvo? Sme tu pre vás. Všetko je zahrnuté vo vopred dohodnutej cene - žiadne platby, zálohy a poplatky vopred. Stačí nás len kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.

PLNOHODNOTNÉ PARTNERSTVO

Sme skutočným partnerom našich klientov v realitách a financiách. Našim cieľom je poskytovať naše služby kvalitatívne na čo najvyššej možnej úrovni a za čo najprijateľnejšiu cenu. U nás naši klienti  či už sú to predávajúci alebo kupujúci vždy budú platiť  len za služby,  ktoré si u nás objednajú a aj reálne dostanú. Chceme dosiahnuť  aby   úroveň a ceny našich služieb boli  na takej úrovni, že ani len vo sne by naši klienti neuvažovali nad tým  ako nás obísť, stiahnuť si nejakú zmluvu z internetu a upraviť si ju pre svoje potreby a to všetko len preto aby ušetrili. Našim cieľom je dosiahnuť, aby si naši klienti či už sú to predávajúci alebo kupujúci povedali, však sa mi to neoplatí, nech to vybavia.

NESĽÚBIME NESPLNITEĽNÉ

Sme a vždy budeme skutočným partnerom našich klientov v realitách a financiách, nikdy nebudeme sľubovať nesplniteľné, ale urobíme maximum pre spokojnosť našich klientov.  Podriaďujeme tomu celú našu filozofiu ako aj koncept fungovania našej realitnej kancelárie. V prípade záujmu  o služby nášho realitného a hypotekárneho centra, či už v oblasti  sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností alebo financovania nehnuteľnosti, prípadne  len akejkoľvek otázky, prípadného poradenstva, nás neváhajte kontaktovať. Kontaktujte nám telefonicky, facebook messenger, e-mailom alebo osobne v našom realitnom a hypotekárnom centre.

KONTAKTUJTE NÁS:

Horváth Tibor – 0905 299 352

Mgr. Horváthová Marta – 0918 818 131

facebook stránka: Reality férovo

E-mail: info@realityferovo.sk

KDE NÁS NÁJDETE:

Realitné a hypotekárne centrum Reality férovo, adresa Budovateľská 2256/46, 927 01  Šaľa