• Blog
 •  
 • Daň pri predaji darovanej nehnuteľnosti

Daň pri predaji darovanej nehnuteľnosti

Príjem z  predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej darovaním

 • ak daňovník - predávajúci predá nehnuteľnosť, ktorá bola obstaraná darovaním, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva, príjem dosiahnutý z takéhoto predaja nie je od dane oslobodený, považuje sa za zdaniteľný príjem a zaraďuje sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa 8 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov,
 • na posúdenie 5 ročnej lehoty je dôležitý dátum na rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech daňovníka - predávajúceho  a dátum  na rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho (nie dátumy na zmluvách).

 

Výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním

 • na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja tejto nehnuteľnosti u darcu oslobodený od dane z príjmov, ak by v čase darovania došlo u darcu k predaju nehnuteľnosti:
  1. ak by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania oslobodený od dane z príjmov, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom v čase darovania alebo
  2. ak by príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane z príjmov, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu (t. j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca).
 • výdavky, ktoré si môže daňovník uplatniť pri príjme z predaja nehnuteľnosti, vymedzuje zákon o dani z príjmov v ustanovení § 8 ods. 5 a uplatňujú sa v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a účelu, na aký bola nehnuteľnosť využívaná, od príjmov uvedených v ustanovením § 8 zákona o dani z príjmov možno odpočítať len skutočne vynaložené výdavky na jeho dosiahnutie, ktoré daňovník preukáže hodnovernými dokladmi, predovšetkým však finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci, okrem výdavkov na osobné účely, podľa § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov pri príjmoch podľa odsekov 1 a 2, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za výdavky považuje aj povinné platené poistné z týchto príjmov.

 

Príklad č. 1

Daňovník nadobudol  darovaním  od svojho otca nehnuteľnosť v roku 2012, ktorú otec nadobudol v roku 1995, pričom k predaju prišlo v roku 2023.

 • príjem z predaja je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko od nadobudnutia  nehnuteľnosti do vlastníctva daňovníka  - predávajúceho a do predaja daňovníkom uplynulo jednoznačne  viac ako 5 rokov.

 

Príklad č. 2

Daňovník nadobudol  darovaním od svojho otca nehnuteľnosť v roku 2023, ktorú otec nadobudol v roku 1995, pričom k predaju prišlo v roku 2023.

 • príjem z predaja nie je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko od nadobudnutia  nehnuteľnosti do vlastníctva daňovníka – predávajúceho a do následného predaja daňovníkom neuplynulo jednoznačne  viac ako 5 rokov,
 • daňovník je povinný podať daňové priznanie, pričom daňovník uvedie v daňovom priznaní príjem z predaja,
 • nakoľko by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania oslobodený od dane z príjmov, tak výdavkom daňovníka je cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom v čase darovania,
 • taktiež si daňovník môže uplatniť ostatné výdavky uplatniteľné podľa zákona o dani z príjmov.

 

Príklad č. 3

Daňovník nadobudol  darovaním od svojho otca nehnuteľnosť v roku 2022, ktorú otec nadobudol v roku 2020,  pričom k predaju prišlo v roku 2023.

 • prípade príjem z predaja nie je od dane z príjmov oslobodený, nakoľko od nadobudnutia  nehnuteľnosti do vlastníctva daňovníka – predávajúceho a do následného predaja daňovníkom neuplynulo jednoznačne  viac ako 5 rokov,
 • daňovník je povinný podať daňové priznanie, pričom daňovník uvedie v daňovom priznaní príjem z predaja,
 • nakoľko by príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane z príjmov, tak výdavkom daňovníka - predávajúceho je kúpna cena nehnuteľnosti zistená u darcu, t. z. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca,
 • taktiež si daňovník môže uplatniť ostatné výdavky uplatniteľné podľa zákona o dani z príjmov.

 

Potrebujte poradiť?

Máme takmer 20 ročné skúsenosti na realitnom trhu, sme uznávaní odborníci v oblasti realít a financíí, prípade ak potrebujete poradiť, optimalizovať, pripraviť zmluvnú dokumentáciu, neváhajte nás akýmkoľvek spôsobom kontaktovať.

 

Horváth Tibor – 0905 299 352

Mgr. Horváthová Marta – 0918 818 131

E-mail: info@realityferovo.sk

Facebook: Reality férovo

Osobne: Budovateľská 2256/46, 927 01 Šaľa