• Blog
 •  
 • Štatút letnej súťaže.

Štatút letnej súťaže.

Pravidlá – štatút súťaže na Facebooku

 

Organizátor súťaže:

Reality férovo, s.r.o. , IČO: 36 845 640, Budovateľská 2256/46, 927 01  Šaľa

Tel.: 0905 299 352, E-mail.: info@realityferovo.sk,

 • súťaž sa organizuje na firemnej (fan) facebookovej stránke: Reality férovo

 

Termín trvania súťaže: 

 • začiatok súťaže 10.7.20243, koniec súťaže 26.7.2024, žrebovanie 28.7.2024

 

Počet výhercov:

 • žrebovať budeme 7 výhercov

 

O čo sa súťaží:

 • palmy

 

Kto sa môže zúčastniť súťaže:

 • súťaž je určená len pre fanúšikov facebookovej stránky Reality férovo, ktorý   sú starší ako 18 rokov s prihliadnutím na skutočnosť, že cenu si je potrebné prevziať:
 1. osobne v sídle realitnej kancelárie a to na adrese: Reality férovo, s.r.o., Budovateľská 2256/46, 927 01  Šaľa alebo
 2. po dohodne osobným odberom v okresoch Šaľa, Galanta, Nové Zámky.

 

Kto sa stáva účastníkom súťaže:

 • účastníkom súťaže sa stáva fanúšik facebookovej stránky Reality férovo, ktorý dá „lajknutie“ (páči sa mi to) k príspevku týkajúceho sa súťaže a zároveň okomentuje príspevok týkajúci sa súťaže a to formou, že kam by takúto palmu umiestnil.prípadne môže označiť niekoho kto by o takú palmu mal záujme

 

Za čo budeme radi, ale nie je to podmienkou súťaže:

 • ak sa súťažiacemu súťaž páči budeme radi ak ju bude zdieľať verejne na svojom prifile
 • ak súťažiaci vie o niekom kto by takú palmu chcel môžete ho označiť do komentára

 

Potvrdenie od účastníka súťaže

 • účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky,
 • účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi  súťaže a nie spoločnosti Facebook,
 • účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí s tým, že údaje a informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely.

 

Žrebovanie výhercu, odovzdanie, prípadné prepadnutie výhry

 • výherca súťaže sa určuje losovaním, vyžrebovaného výhercu kontaktujeme prostredníctvo správy (messenger) a môže byť označený v príspevku.
 • výhru je potrebné si osobne prevziať  tak ako to je špecifikované vyššie v tomto štatúte a to do 14 kalendárnych dní po zverejnení  a kontaktovaní výhercu prostredníctvo správy (messenger),
 • v prípade ak výherca nereaguje na našu správu a do 14 dní po kontaktovaní prostredníctvom správy (messenger)  nepríde k prevzatiu výhry spôsobom a v lehote ako je to stanovené v tomto štatúte, tak výhra prepadá.

 

Daňová povinnosť spojená s výhrou

 • organizátor súťaže oboznamuje budúceho výhercu, že výherca nemá žiadnu daňovú povinnosť spojenú s výhrou,  nakoľko výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- € za výhru, sú  v  zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane.

 

Vyhlásenie víťaza súťaže

 • v zmysle platnej legislatívy uvádzame len mená výhercov,

 

Vyhlásenie organizátora

 • organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.