• Blog
 •  
 • Štatút súťaže

Štatút súťaže

Pravidlá – štatút súťaže na Facebooku

 

Organizátor súťaže:

Reality férovo, s.r.o. , IČO: 36 840 645, Budovateľská 2256/46, 927 01 Šaľa

Tel.: 0905 299 352, E-mail.: info@realityferovo.sk,

 • súťaž sa organizuje na firemnej (fan) facebookovej stránke: reality férovo

 

Termín trvania súťaže: 

 • začiatok súťaže 3.12.2020, koniec súťaže 31.12.2020, žrebovanie  31.12.2020

Počet výhercov:

 • žrebovať, resp. losovať budeme 6 výhercov

 

O čo sa súťaží:

 • 6 x 33EUR, slovom: tridsaťtri eur

 

Kto sa môže zúčastniť súťaže:

 • súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek

 

Podmienky pre účasť v súťaži:

 • zdieľaj príspevok verejne

 • daj „páči sa mi“ na našu fanpage

 • označ troch priateľov do komentára

 

Potvrdenie od účastníka súťaže

 • účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky,

 • účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook,

 • účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí s tým, že údaje a informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely.

 

Žrebovanie výhercu, odovzdanie a prípadné prepadnutie výhry

 • výherca súťaže sa určuje losovaním,

 • vyžrebovaného výhercu uvedieme do komentu pod príspevkom do 5.1.2021

 • vyžrebovaného výhercu kontaktujeme prostredníctvo správy (messenger),

 • výhru zasielame výlučne bankovým prevodom a to do 14 dní odo dňa kontaktovania výhercu a to na účet výhercu, ktorý výherca uvedie v správe

 • v prípade ak výherca nereaguje na našu správu a do 14 dní po kontaktovaní prostredníctvom správy (messenger) nepríde k oznámeniu bankového účtu na zaslanie peňažnej výhry, výhra prepadá.

 

Daňová povinnosť spojená s výhrou

 • organizátor súťaže oboznamuje budúceho výhercu, že výherca nemá žiadnu daňovú povinnosť spojenú s výhrou, nakoľko výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- € za výhru, sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane.

 

Vyhlásenie víťaza súťaže

 • v zmysle platnej legislatívy uvádzame len meno výhercov,

 

Vyhlásenie organizátora

 • organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.