• Blog
  •  
  • REALITY FÉROVO - FÉROVÝ REALITNÝ SERVIS

REALITY FÉROVO - FÉROVÝ REALITNÝ SERVIS

V predchádzajúcich našich článkoch, resp. príspevkoch sme poukázali na to prečo účtujeme férové ceny za naše služby pri sprostredkovaní predaja nehnuteľností, prečo chceme byť partnerom našich klientov a prečo je u nás sprostredkovanie prenájmu zadarmo. V prípade ak ste tieto naše články nečítali, môžete si ich prečítať na našej stránke v sekcii blog alebo na facebookovej stránke Reality férovo.

Sprostredkovanie predaja nehnuteľností realitnými kanceláriami pre klienta ako predávajúceho je jedna služba, ktorá však z pohľadu realitnej kancelárie pozostáva z viacerých čiastkových služieb a to predovšetkým: prevzatie realitného obchodu, prezentácia nehnuteľnosti, doplnkové služby, realitný servis.

 

REALITNÝ SERVIS

Ako bolo spomenuté,  je to čiastková služba, ktorá je spojená so sprostredkovaním predaja nehnuteľností realitnými kanceláriami, pričom ide o zavŕšenie realitného obchodu realitnou kanceláriou uzatvorením sprostredkovávanej zmluvy k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,.......). Ide predovšetkým o proces prípravy samotnej zmluvnej dokumentácie a jej podanie na katastrálny odbor príslušného Okresného úradu a to za účelom  návrhového konania o povolení vkladu a vzniku, resp. zániku práva k nehnuteľnosti. Túto službu  je však možné poskytnúť aj samostatne a veľa realitných kancelárii  ju aj samostatne ponúka.

 

PRE KOHO JE SLUŽBA REALITNÝ SERVIS URČENÁ?

Veľa zmluvných vzťahov spojených s nehnuteľnosťami sa realizuje aj mimo realitných kancelárii  (predávajúci si nájde kupca mimo realitnej kancelárie, prevody v rámci rodiny,  prevody medzi spoluvlastníkmi, dedičmi, susedmi, známymi, darovacie zmluvy v rámci rodiny,   taktiež sem môžeme zaradiť  zriadenie a zrušenie vecného bremena,.........).

Realitný servis je možné využiť aj v prípade,  ak ktorákoľvek zmluvná strana má pocit, že druhá zmluvná strana,   resp. realitná kancelária pri predaji háji len svoje záujmy, resp. háji len záujmy  jednej zo zmluvných strán (samozrejme záujmy strany ktorú zastupuje) a potrebuje si overiť  zmluvnú dokumentáciu, prípadne ju prekontrolovať a spripomienkovať, aby predišla a nedostala sa  svojim neuváženým podpisom na zmluvnej dokumentácii   do v budúcnosti už nezvratnej situácie.

 

PREČO FÉROVÝ REALITNÝ SERVIS OD NÁS

V prípade ak sa realizuje len samotný realitný servis,  je možné využiť služby  realitných kancelárii, advokátov, právnikov, notárov, prípadne „niekoho kto tomu rozumie“ alebo zrealizovať si  to samostatne. Mnoho ľudí si to samostatne aj zrealizuje a to stiahnutím  zmluvy z internetu a ušetrením nejakého eura. Pri takomto konaní je však väčšia pravdepodobnosť  prerušenia konania,  resp. zastavenia konania, nakoľko vzorové zmluvy z internetu nie sú univerzálne a fixne použiteľné  pre všetky katastrálne konania a môže nastať problém s prerušením konania a následným dodatkom, resp. zastavením konania.

Tak ako mnohé realitné kancelárie, aj my ponúkame túto službu pre našich klientov  a to ako samostatnú službu  FÉROVÝ REALITNÝ SERVIS.  Túto službu neberieme ako zárobkovú službu, ale len ako PROMO, resp. reklamnú službu na spropagovanie našej realitnej kancelárie. Veľkou výhodou tejto služby od nás je, že túto službu poskytujeme pre našich klientov doslova „na kľúč“, to znamená v  prípade ak sa naši klienti rozhodnú pre náš FÉROVÝ REALITNÝ SERVIS  zabezpečíme im   dosiahnutie požadovaného výsledku katastrálneho konania aj bez návštevy  katastrálneho odboru príslušného Okresného úradu (v prípade požiadavky klientov) – všetko  vybavíme za našich klientov.

Nakoľko sme hypotekárne centrum s vlastným registračným číslom 249901 overiteľným  v Národnej banke Slovenska, ktoré je možné overiť a to po zadaní registračného čísla 249901 TU a to priamo na stránke Národnej banky Slovenska. tak v  prípade hypotekárneho financovania  zabezpečíme odbornú komunikáciu s bankou prostredníctvom nášho vlastného hypotekárneho centra.

 

AKO TO FUNGUJE

Prevzatie prípadu – navštívime vás osobne, prípadne si dohodneme stretnutie u nás v kancelárii, zaevidujeme a spracujeme vašu požiadavku na požadované katastrálne konanie a samotný výsledok, ktorý chcete dosiahnuť. Prevezmeme podklady potrebné k príprave  požadovanej zmluvnej dokumentácii.

Príprava katastrálneho konania – overíme právny stav nehnuteľnosti a zrealizovateľnosť požadovaného katastrálneho konania (mnoho klientov  nepozná  právny stav v akom má nehnuteľnosť, preto nie vždy je možné zrealizovať všetky požiadavky klientov – aktívne exekúcie,  výkony záložných práv, maloletí vlastníci, neodkladné súdne nariadenia....). Ak je možné zrealizovať požadované  katastrálne  konanie, pripravíme zmluvnú dokumentáciu, v prípade potreby navrhneme iné riešenie.

Naše zmluvy predstavujú vyvážené rozloženie práv a povinností, aby ani jedna zmluvná strana nebola zvýhodnená, sú maximálne férové a spravodlivé voči obom zmluvným stranám,   so všetkými zákonnými náležitosťami, tak aby katastrálne konanie prebehlo vždy bezpečne, korektne a legislatívne v úplnom poriadku.

Zrealizovanie katastrálneho konania – po dohode  a odsúhlasení zmluvnej dokumentácie všetkými účastníkmi konania,  zabezpečíme vyhotovenie zmluvnej dokumentácie pre každého účastníka konania ako aj  pre potreby katastrálneho konania, taktiež zabezpečíme aj   úradné overenie požadovaných podpisov,  ako aj podanie  a zaplatenie správneho poplatku za vkladové  konanie na katastrálnom odbore  príslušného Okresného úradu (v prípade potreby aj samostatne bez účastníkov konania – nemalá úspora času v prípade osobného podania). Samozrejmosťou  je dohľad na celý priebeh katastrálneho konania, až po kladné rozhodnutie príslušného katastrálneho odboru  k predmetnému katastrálnemu konaniu   a  výpis z listu vlastníctva.

 

KOĽKO TO STOJÍ

Našou filozofiou je, aby u nás naši klienti  platili  len za služby,  ktoré si u nás objednajú a aj reálne dostanú. Chceme dosiahnuť  aby   úroveň a ceny všetkých našich služieb boli  na takej úrovni, že ani len vo sne by naši klienti neuvažovali nad tým  ako nás obísť, stiahnuť si nejakú zmluvu  z internetu a upraviť si ju pre svoje potreby a to všetko len preto aby ušetrili.  Našim cieľom je pri všetkých našich službách dosiahnuť,  aby si naši klienti povedali ani sám si to nezrealizujem lacnejšie, však sa mi to neoplatí,  nech to vybavia.

Ako sme spomínali vyššie táto služba je pre nás propagačná a reklamná -  cena za náš FÉROVÝ REALITNÝ SERVIS je vo výške 199,-EUR až 299EUR. Táto služba u nás zahŕňa všetko čo je s touto službou  spojené a popísané vyššie a v uvedenej cene je pre vás zahrnuté:

  • prevzatie a analýza prípadu

  • príprava zmluvnej  dokumentácie

  • úradné overenie podpisov 

  • podanie na príslušný katastrálny odbor

  • zaplatenie správneho poplatku za katastrálne konanie (kolky)

  • asistencia počas celého katastrálneho konania

Všetko je v cene - žiadne platby, zálohy a poplatky vopred - platba pri podpise zmluvnej dokumentácie pri realizovaní katastrálneho konania, daňový doklad je samozrejmosťou. Stačí nás len kontaktovať, dohodnúť si stretnutie, odsúhlasiť cenovú ponuku (cenová ponuka je stanovená podľa počtu účastnikov konania a  počtu úkonov, ktoré sú potrebné na  zrealizovanie  katastrálneho konania), podpísať vopred pripravenú a  všetkými účastníkmi odsúhlasenú a schválenú zmluvnú dokumentáciu, počkať na kladné rozhodnutie  príslušného katastrálneho odboru a list vlastníctva s požadovaným výsledkom.

Predávate v rámci rodiny nehnuteľnosť, našli ste kupca mimo realitnej kancelária, chcete darovať nehnuteľnosť v rámci rodiny, zriadiť, prípadne zrušiť vecné bremeno? Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si s nami  stretnutie  u vás v pohodlí domova, prípadne u nás v kancelárii pri káve.

 

KONTAKTUJTE NÁS:

Horváth Tibor – 0905 299 352

Mgr. Horváthová Marta – 0918 818 131

facebook stránka: Reality férovo

E-mail: info@realityferovo.sk

 

KDE NÁS NÁJDETE:

Realitné a hypotekárne centrum Reality férovo, adresa Budovateľská 2256/46, 927 01  Šaľa

 

 

 

 

Kontaktujte nás:

Horváth Tibor – 0905 299 352

Mgr. Horváthová Marta – 0918 818 131

facebook stránka: Reality férovo

E-mail: info@realityferovo.sk